Kurz pro začínající pracovníky s mládeží v ČCE

Pecka

Další ročník plánujeme na léto roku 2025

Informace vypustíme na Sjezdu mládeže v říjnu.
Přihlašování spusíme na Poradě mládeže v březnu.
Sleduj web nebo facebook evangelické mládeže.

Broskev
Logo ČCE

Kurz je pořádán ve spolupráci s Oddělením mládeže Celocírkevním odborem mládeže Českobratrské církve evangelické a je součástí oficiálního církevního vzdělávání.

Na čem stavíme?

Osobnost

Osobnost

HÁDANKA: „Každý z nás má alespoň jeden (ale spíš víc), co to je?“
No přeci talent! Něco, v čem jsme opravdu dobří. Každý z nás je jedinečné boží dítě. Každý z nás má své silné a slabé stránky, každý z nás má své potřeby, každý z nás má své zdroje, kterými může doplňovat energii. Každý z nás trochu jinak, jinde, jindy. Důležité však je, že každý z nás má potenciál svůj talent rozvíjet a nechávat si všemi silami pomáhat k dobrému. Každý z nás by měl znát svou cenu.

„Nikdo není tak silný, aby nepotřeboval druhé. A nikdo není tak slabý, aby neměl druhým co dát.“Zpráva Synodní rady (1. zasedání 36. synodu ČCE)

Je dobré poznávat sám sebe a znát své talenty, skrze které mohu naplnit svůj život. A stejně tak je dobré vědět, kdy na něco nestačím sám a říci si o pomoc. Je dobré, že jsme v tom spolu a na Pecce si můžeme vzájemně poradit kudy na to.

SPOILER ALERT: Hospodin tě přijímá se všemi tvými nedokonalostmi a chybami. Tak neboj.

Spiritualita

Spiritualita

Jako křesťané máme velikou kliku. Můžeme se spolehnout, že s námi životem kráčí Hospodin, který nás vede za ruku a v nejtěžších chvílích nese na svých ramenou. Nejsme a nikdy v tom nebudeme sami. Je to úžasná jistota, která má schopnost naplnit naše srdce pokojem a teplým světlem. Nekonečný zdroj naděje a síly.

Jenže někdy tápeme a ona jistota se nezdá být tak jistá: „Co to vlastně znamená věřit? Žít život s Bohem? Být křesťan? A jak do toho zapadají pochybnosti či neúspěchy? Má to cenu?“

Věříme, že má. Věříme, že se Boha vyplatí do svého života zvát a nevzdávat to. A k tomu bychom vás na Pecce chtěli povzbudit. K hledání vlastního vztahu s Bohem. K hledání formy spirituality, která vám bude dávat smysl. Věříme, že víra je cesta, po které se vyplatí jít.
Na Pecce ji můžeme chvíli hledat spolu. Kdo ví, třeba i něco ujdeme a do batohu si trochu té jistoty uložíme na později – to bychom si moc přáli.

Dovednosti

Dovednosti a znalosti

Žádný učený z nebe nespadl aneb teď trochu nohama na zem.

Jako pracovníci s mládeží potřebujeme oba předešlé pilíře, abychom mohli inspirovat další a měli pro svou práci dostatek sil. Stejně tak však mnohdy potřebujeme jen hafo praktických dovedností či informací třeba proto, aby se mládežníci vůbec měli kde potkat.

Na Pecce proto bude prostor i pro řešení zcela základních věcí, jako je struktura církve a místo SOMů v ní, tvorba akcí (her, pobožností) a jejich propagace, práce v týmu (vedení porad, role v týmu) nebo sdílení důležitých kontaktů „kam se obrátit, když“. Budeme si klást otázku, co je vlastně naším úkolem jakožto SOMáků nebo jaká jsou naše práva a povinnosti. Pokud máte nějaký tips and tricks, vezměte je s sebou, ať se máme navzájem čím osvěžit (teda zlejt, teda zalejt)!

Proč Pecka?

Ptáte s proč takový název? No přece proto, že každý z nás je pecka! Vysvětlíme.

Představte si krásný košatý strom. Broskvoň. Vrhá stín, úkryt v ní nalézá mnoho zvířat, na jaře sladce kvete a voní, mění krajinu. A když přijde léto, to se teprve dějí věci. Strom začne plodit lahodné ovoce plné šťávy, které má schopnost zasytit hlad a potěšit chuťové buňky. Je to boží.

No a tím se dostáváme k pointě věci… je to metafora! Každý z nás v sobě tuhle pecku, ze který může vyrůst strom úžasného ovoce ducha svatého, má. Některý roky plodí obzvlášť hojně, jindy některou sezónu vynechá – a tak je to v pořádku.

Přesto:
Aby se výhonek mohl objevit, potřebuje být pecka v úrodné zemině.

 • Takové bezpečné a podporující prostředí se na Pecce pokusíme vytvořit.
 • Aby mohl dál růst, potřebuje k tomu dostatek vláhy.
 • Takovým odhodláním pramenícím ze studny nových poznání se vás pokusíme zalít.
 • Aby dorostl v úrodný strom, potřebuje paprsky světla, které mu ukáží cestu za sluncem.
 • Věříme, že i Hospodin tam bude s námi, aby naše kroky vedl ve svých stopách.
 • Tož proto Pecka – abychom spolu povyrostli! „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“ (Z listu Galatským 5,22) No dobře. A taky trochu proto, že to prostě BUDE PECKA, DĚCKA!

  Kdo za tím stojí?

  Jsme tým lidí, kterým záleží na práci s mládeží v církvi a chceme podporovat ty, kteří se mládeži v církvi věnují. Máme zkušenosti s prací s mládeží ze sborového, seniorátního i celocírkevního prostředí, které každý z nás propojuje s tím, co načerpal během svého studia, práce nebo jiných dobrovolnických aktivit.
  Tyto zkušenosti chceme předávat dál a společně objevovat další cesty, jak práci s mládeží rozvíjet.

  Dominik Bláha, Zuzana Potočková, Roman Mazur, Damaris Kopecká, Adéla Bednaříková, Petra Náhlovská a Ondřej Sabela.
  Tým

  Jaká Pecka bude?

  Přejeme si, abyste na Pecce zažívali prima podporující společenství, které bude živé i mimo samotné víkendy. Společenství, ve kterém bude mít každý svoje místo a vzájemně si budeme oporou při hledání svého místa v církvi. Aby byl na peckových víkendovkách čas na rozvoj dovedností, na duchovno i na poznávání sebe sama.
  Představujeme si, jak jsme spolu na krásném místě, za zpěvu písní se z kuchyně line vůně dobrého jídla a u oběda si potom povídáme a společně se smějeme. A jak se během víkendu učíme nové dovednosti a v každém z nás se rodí nápady, jak tyto dovednosti zapojovat do své práce v církvi. Moc se těšíme na společné modlitby a bohoslužby.
  Naším velkým přáním je, aby z peckových víkendovek odjížděl každý s novou energií a silným zážitkem.

  Kontakt

  Zajímá vás o kurzu Pecka něco, co jste nenašli na webu?
  Napište nám na e-mail budeto@kurzpecka.cz (odpoví ti Damka).

  Web vypěstoval Dominik